HU EN

Szakmai anyagok típusai

A konferenciára különböző típusú (szimpózium, tematikus előadás, e-poszter) szakmai anyagokkal lehet jelentkezni. Minden szakmai anyagot kizárólag elektronikus úton, regisztrációt követően, az új előadás regisztrációja menüpontban lehet benyújtani. A szakmai anyagok feltöltése – a típustól és a résztvevők számától függetlenül – kizárólag akkor sikeres, akkor kerülhet sor bírálatukra, ha minden résztvevő regisztrál a konferencia honlapján. (Regisztráció)

Egy résztvevő első szerző maximum kétszer lehet, ezenkívül egy esetben lehet szimpóziumi elnök és egy esetben opponens. Egy szimpóziumi vagy tematikus előadásnak, illetve egy poszternek maximum öt szerzője lehet.

A szakmai anyagok feltöltése során valamennyi előadás esetében 3-5 kulcsszó megadása szükséges, továbbá az absztrakt kívánt terjedelme 1500-3000 karakter (szóközökkel), ennél kevesebbet, illetve többet nem enged a rendszer feltölteni.

Javaslatok az absztrakt elkészítéséhez:

  • Az absztrakt képezi a bírálati folyamat alapját, ezért a bemutatott kutatás minden lényeges elemét tartalmazza.
  • Az absztrakt nem tartalmazhat olyan információt (pl. önhivatkozás, név, intézmény), amely egyértelműsíti annak szerzőjét. Amennyiben ez megtörténik, a Tudományos Programbizottság elutasítja a szakmai anyagot, az ismételt benyújtásra nincs lehetőség.

Szimpózium

A szimpóziumot annak elnöke szervezi, moderálja, illetve ő kéri fel az opponenst is. A szimpózium 100 perces, 4-5 előadást tartalmaz, része az opponensi értékelés, valamint teret biztosít a kérdéseknek és a válaszoknak. A szimpózium összefoglalóját, valamint az előadások absztraktjait a szimpózium elnöke nyújtja be, és csak ő kapja meg a bírálatot, amiről tájékoztatja a szimpózium résztvevőit.

Tematikus előadás

A tematikus előadásokra a Tudományos Programbizottság által szervezett tematikus szekciókban kerül sor. Egy szekció 100 perces, 4 előadást tartalmaz, mindegyiket hozzászólás, vita követi, amit a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök moderál.

E-poszter

A konferenciára kizárólag digitális formában lehet benyújtani a posztereket. A posztereket a Tudományos Programbizottság által szervezett poszterszekcióban mutatják be a résztvevők.

Az e-poszter formai követelményei:

  • Elvárt formátum: 1 slide és ppt, .pptx, vagy .pdf formátum
  • Maximális fájlméret: 2 MB

Ajánlások

Kérjük, kerüljék a piros és zöld színeket, mert azok nehezen olvashatóak. Az ajánlott betűtípusok és pontmagasságok: Arial, Courier New, Geneva, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman 28 pt

Kérjük, kerüljék az animációk és videók beágyazását.

Beküldés és további információk

A file nevét az alábbiak szerint kérjük megadni: szerzo vezetekneve__keresztneve_cim_poszter (pl: neve Minta Aladár_kutatas2023_poszter). Több szerző esetén csak az első szerző nevét kérjük feltüntetni az állomány nevében.

Az elkészült e-posztert az onk2023@ppk.elte.hu emailcímre kell beküldeni 2023. október 1-ig. A tárgy mezőbe kérjük feltüntetni “e-poszter”.

Az e-posztereket full HD, 16:9 felbontásban és méretben projektorokon keresztül vetítjük ki.

A poszterszekció 100 perces, tartalmazza a poszterek egyenkénti – maximum 6 perces – bemutatását, illetve az érdeklődők és résztvevők által feltett kérdéseket és a válaszokat. A poszterszekciót a Tudományos Programbizottság által felkért szekcióelnök vezeti le.

A szakmai anyagok feltöltése

A szakmai anyagok feltöltéséhez be kell jelentkezni a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval. A belépés után a "Szakmai anyagok kezelése" menüpontban tölthetők fel az anyagok.

Feltöltésekor külön-külön rovatban meg kell adni a következőket:

  • (1) a prezentáció címét,
  • (2) a szerző(k) nevét, elektronikus levélcímét, intézményét,
  • (3) a prezentáció témáját legjobban kifejező két-három kulcsszót,
  • (4) az absztraktot,
  • (5) a munka jellegét (elméleti vagy empirikus),
  • (6) a kutatást támogató pályázatot (pl. pályázat neve, támogatószöveg), szervezetet.