HU EN

Bírálati szempontok

A benyújtott szakmai anyagokat a Tudományos Programbizottság által felkért két, független bíráló értékeli. Az értékelés egyformán történik szimpóziumi és tematikus előadás, illetve e-poszter esetében, ám külön szempontok alapján értékelik az elméleti és az empirikus jellegű szakmai anyagokat (erről a feltöltéskor maga a szerző nyilatkozik), illetve a szimpózium összefoglalóját.
 
Elméleti munka
 1. Elméleti beágyazottság
 2. Az elmélet részletezettsége
 3. Elemzési szempontok, relevanciájuk
 4. Eredetiség
 5. Általános minőség, szerkezet, stílus
 6. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Empirikus munka
 1. Elméleti beágyazottság
 2. Célok, kutatási kérdések, hipotézisek
 3. Alkalmazott módszerek
 4. Eredmények bemutatása, értelmezése
 5. Általános minőség, szerkezet, stílus
 6. Elméleti és gyakorlati jelentőség
Szimpózium összefoglalója
 1. Célok
 2. Koherencia
 3. Általános minőség, szerkezet, stílus
 4. Elméleti és gyakorlati jelentőség

Mindegyik kategóriában 0 és 5 közötti pontszámmal értékelik a bírálók a szakmai anyagot, valamint van lehetőségük rövid szöveges értékelésre is. Ha a két bíráló által adott összpontszám között 10 vagy ennél nagyobb a különbség, a Tudományos Programbizottság harmadik bírálót kér fel az értékelésre.
 
A bírálók értékelésének maximális figyelembevételével a végső döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg az elméleti és az empirikus munkáknál külön-külön meghatározott ponthatár alapján. A döntés lehet: (1) elfogadva; (2) elutasítva; (3) átsorolva.
 
Elutasítás esetén nincs mód a szakmai anyag javítására és újbóli benyújtására. Az átsorolás azt jelenti, hogy a szimpóziumi előadás tematikus előadásként, a tematikus előadás e-poszterként szerepelhet a programban. Átsorolt szakmai anyag esetében a szerző nyilatkozhat (onk2023@ppk.elte.hu) arról, ha ebben a formában nem kívánja bemutatni munkáját.
 
A szakmai anyag elfogadása nem jár automatikusan együtt az absztraktkötetben való megjelenéssel. Ez csak abban az esetben történik meg, ha a résztvevő legkésőbb 2023. október 1-ig befizeti a regisztrációs díjat.